Fem públic el Balanç Social de la cooperativa!

Un any més, fem públic el Balanç Social 2020 de la cooperativa. El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern promogut per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) que permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social i, a l’hora, ens permet visibilitzar l’impacte de les organitzacions, i tenir elements per a la nostra millora.

Rendim comptes, ensenyem el cor

El Balanç Social 2020 ens permet identificar algunes de les principals millores que hem portat a terme en el si de la cooperativa durant l’exercici 2019. En voldríem destacar tres.

La primera, ha estat la consolidació econòmica de la cooperativa, gràcies a la confiança de totes les persones, col·lectius i organitzacions que heu cregut amb nosaltres. Això ens ha permès, incorporar una tercera sòcia a la cooperativa, ampliar els recursos disponibles de la cooperativa per a la formació de les persones sòcies, i començar a aplicar una política de retorn social, a través de la qual apliquem descomptes i/o dediquem una sèrie de recursos propis (en hores de feina no remunerada) a projectes socials i comunitaris del nostre entorn.

La segona, ha estat la millora de la nostra organització interna, a partir de la creació d’espais periòdics de coordinació, contrast, intervisió i estratègia; de la sistematització de procediments, metodologies i aprenentatges; de la quantificació i reconeixement de les hores productives i reproductives de les nostres feines; i de l’aposta, sempre que ha estat possible, de fer tàndems a l’hora de desenvolupar projectes.

La tercera, ha estat l’enfortiment de la visibilització i la comunicació. El 2019 vam dedicar-nos a actualitzat les nostres eines de comunicació (online i offline), a generar una memòria de la feina feta, i vam provar d’explicar més i millor qui som i què fem, per arribar més lluny, per generar més impacte i també per transparència.

Reptes per al futur

De cara al futur, hem confirmat que encara tenim camí a recórrer en tot allò que té a veure amb la cura de les sòcies. És  a dir, de seguir buscant mecanismes per a poder encaixar les necessitats, els desitjos i les expectatives individuals amb les col·lectives; a l’hora que fer més sostenible el dia a dia a la feina (jornades, ritmes, volums de feina i sous). En aquest sentit, estem començant a treballar en la creació del Règim Intern de la cooperativa que pensem que ens pot ajudar a sistematitzar els procediments que ja tenim, i a endreçar i debatre sobre tot allò que encara tenim pendent d’organitzar i consensuar.

Així mateix, estem posant fil a l’agulla, també, a dues qüestions que ens preocupen i que encara no hem pogut consolidar. D’una banda, l’aposta de la cooperativa per a les tecnologies lliures, i, de l’altra, la creació d’un pla de gestió ambiental que ens ajudi a ser conscients de l’impacte ambiental de la nostra activitat i ens permeti generar mecanismes per a ser més sostenibles.

Share This