Recursos

Publicacions pròpies

Dona les bases conceptuals i tècniques per a un marc de referència del treball comunitari i orienta el model d’intervenció comunitària dels equips bàsics de serveis socials de Catalunya.
Ofereix un marc que orienta la incorporació de la dimensió comunitària a les organitzacions de l’ESS. La guia respon a la voluntat d’apropar l’acció comunitària i l’ESS.
Ofereix un marc per orientar el model d’acció comunitària a les entitats socials: el model dels nivells en acció comunitària, estratègies per transitar, i una caixa d’eines per passar a la pràctica.
Recerca comparativa de les intervencions comunitàries que es duen terme en centres de serveis socials de Catalunya i Quebec; especialment, del rol de les professionals amb encàrrecs comunitaris.
Recerca emmarcada en “Ciudadania intercultural: la mejora de la convivencia intercultural de jóvenes de 14 a 16 años del municipio de Sant Boi de Llobregat mediante la participación en proyectos de aprendizaje-servicio”

Més recursos

NO

Referències de llibres

Alinsky, S. (1971). Tratado para radicales. Madrid: Traficantes de Sueños.

Barbero, J.M. i Cortès, F. (2007). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial.

Craig, C., Mayo, M., Popple, K., Shaw, M., i Taylor, M. (eds.) (2011): The community development reader: history, themes and issues. Bristol: The Policy Press, University of Bristol

Checkoway, B. i Gutiérrez, L. (eds.) (2009). Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario. Colección Acción Comunitaria/9. Barcelona: Graó.

Heras, P. (coord.) (2008). La acción política desde la comunidad. Colección Acción Comunitaria/8. Barcelona: Graó.

Llena, A., Parcerisa, A., i Úcar, X. (2009). 10 ideas clave. La acción comunitaria. Barcelona: Graó.

Lillo, N., i Roselló, E. (2004). Manual para el Trabajo Social Comunitario. Madrid: Narcea.

Marchioni, M. (2001). Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria. Madrid: Popular.

Navarro, S. (2004). Redes sociales y construcción comunitaria. Creando (con)textos para una acción social ecológica. Madrid: Editorial CCS.

Ricart, M. i Saurí, E. (2009). Processos creatius transformadors. Els projectes artístics d’intervenció comunitària protagonitzats per joves a Catalunya. Barcelona: ediciones del Serbal.

TSCAT (2018). Treball social comunitari, a debat. Dossier de treball social, 2. Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Úcar, X., i Llena, A. (Coord.) (2006). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria. Colección Acción Comunitaria/1. Barcelona: Graó.

Villasante, T.R. (2006). Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social. Madrid: Catarata.

Viñas, A., Poyatos, P., Morata, T., Marzo, M., López, P., Palasí, E., Sánchez, J., Ferndández, F. (2018). Valor humà: el model relacional-vincular en el treball socioeducatiu a Castell-Platja d’Aro. Col·lecció Serveis Socials núm. 2. Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.