Presentem la Guia per la incorporació de la dimensió comunitària a l’ESS

Aquest febrer Marges SCCL presentem la Guia per la incoporació de la dimensió comunitària a l’economia social i solidària, en la qual hem estat treballant durant bona part del 2020. Podeu descarregar la Guia en format digital, consultar l’apartat que hem creat al nostre web i també realitzar un qüestionari d’autodiagnosi sobre les pràctiques comunitàries que dueu a terme des de la vostra entitat.

La guia respon a la voluntat d’apropar l’acció comunitària i l’economia social i solidària; dues perspectives, dos models, i dues maneres d’entendre el món, que, per nosaltres, haurien d’anar indiscutiblement de la mà. No entenem l’acció comunitària sense aquesta dimensió política que la connecta amb la transformació social, amb el bé comú i l’interès col·lectiu, amb la satisfacció de les necessitats de la població, amb l’enfortiment de les relacions, les xarxes, el teixit social local i l’organització col·lectiva, i amb la generació de processos horitzontals, democràtics, inclusius que impliquin la població en la presa de decisions sobre tot allò que l’afecta. De la mateixa manera, tampoc no podem entendre l’economia social i solidària desconnectada de l’entorn, de les necessitats socials existents, dels processos col·lectius d’articulació i construcció col·lectiva, i de la necessària aposta per l’enfortiment dels vincles, dels mecanismes de suport mutu i de les xarxes comunitàries.

Així mateix, aquest interès per aprofundir en el binomi acció comunitària – economia solidària parteix, també, de la nostra pròpia experiència i preocupació com a cooperativa. Marges SCCL som una consultoria cooperativa especialitzada en acció comunitària. Acompanyem entitats, equipaments i administracions per a que puguin incorporar la dimensió comunitària als seus projectes i organitzacions, i, alhora, enfortir i consolidar els seus models d’intervenció comunitària. Per nosaltres, l’acció comunitària és una metodologia d’intervenció, però és també un posicionament polític, una manera molt concreta de concebre i connectar-nos amb l’entorn. Des d’aquí, ens preocupa de quina manera portem a la pràctica, en el nostre propi projecte col·lectiu, aquesta dimensió comunitària per nosaltres tan central. Buscàvem, doncs, que el procés d’elaboració de la guia ens servís, a nosaltres també, per a reflexionar, dotar-nos d’un marc de treball propi, i establir noves maneres de fer, cap endins i cap enfora.

És des d’aquí, que, hem intentant aportar la nostra experiència, trajectòria i expertesa. La nostra voluntat ha estat la de recollir reflexions, pràctiques i neguits, per tal de poder proposar un marc conceptual, alhora que algunes propostes d’acció i algunes pinzellades metodològiques que facilitin, a les iniciatives de l’economia social i solidària, començar a incorporar la dimensió comunitària i, així, segons la nostra hipòtesi, poder generar encara més impactes i major transformació social.

 

Share This