La dimensió comunitària a l’economia solidària

Som cooperatives perquè compartim un projecte col·lectiu amb altres persones. Un projecte col·lectiu que té una dimensió econòmica, però també social i transformadora.

Som cooperatives perquè tenim un compromís amb el nostre entorn, i ens volem coresponsabilitzar del seu benestar, el seu enfortiment i el seu desenvolupament.

Som cooperatives perquè ens agrada sentir-nos part d’aquestes petites comunitats humanes que funcionen des del respecte, la cura, la solidaritat i l’horitzontalitat.

Som cooperatives i expressem el nostre compromís i la nostra responsabilitat social de moltes maneres. I una manera de fer-ho és incorporant la dimensió comunitària a les nostres organitzacions, als territoris on estem arrelades, però també en relació a aquells altres col·lectius o comunitats amb qui tenim relació o compartim interès, i a la comunitat de la pròpia cooperativa.

Què vol dir això d’incorporar a la dimensió comunitària a la nostra cooperativa de treball? Com ho podem fer?

Posem-nos les ulleres comunitàries!

Siguem bones veïnes!

Siguem bones veïnes amb aquelles persones, col·lectius i comunitats amb qui convivim o compartim espai. Coneguem qui tenim al costat, cuidem dels espais comuns i compartits, tinguem en compte els i les altres en la nostra activitat, impliquem-nos pel bon funcionament d’allò comú, i, sobretot, assegurem-nos que la nostra activitat aporta impactes positius a l’entorn, i no en genera de negatius.

Coresponsabilitzem-nos de les necessitats i les problemàtiques socials

Contribuim a donar resposta a les necessitats i problemàtiques de l’entorn! Adaptem la nostra activitat per a que s’adequï millor a les necessitats de les persones i col·lectius que ens envolten. Contribuïm a la sensibilització i denúncia de determinades situacions socials, i fem d’altaveu de les persones i col·lectius en situació de més vulnerabilitat o invisibilitat. Siguem solidàries! Destinem part dels excedents a iniciatives o col·lectius socials.

Enfortim les relacions, els vincles i les dinàmiques de suport mutu

Establim relacions nutritives, igualitàries i de confiança amb les persones, col·lectius i organitzacions del nostre entorn. Generem vincles sòlids, i relacions horitzontals i recíproques, que ens permetin ampliar la nostra xarxa d’amigues i aliades. Contribuïm, també, a què altres puguin augmentar les seves relacions socials i la seva xarxa comunitària.

Transferir coneixements, habilitats, pràctiques i valors cooperatius

Compartim els nostres coneixements, les nostres habilitats i les nostres pràctiques basades en els valors cooperatius. Tota aquesta expertesa en les relacions, en la manera de treballar, i en la manera de col·laborar i organitzar-nos amb altres són recursos molt necessaris per poder generar transformacions socials i culturals a l’entorn. Difonem els valors i principis de l’economia solidària des de la pràctica i l’exemple en primera persona, com a cooperativa, i com a cooperativistes que som!

I fem acció comunitària!

Arrelem-nos al territori

Fem una aposta política per implicar-nos i comprometre’ns amb els nostres barris, pobles, ciutats i comarques! Contribuim a construir estratègies de desenvolupament local que satisfacin les necessitats de la població que hi viu.

Juntem-nos amb altres!

Contribuim a crear xarxes de suport mutu i acció col·lectiva, a enfortir el teixit social, i a promoure l’articulació de projectes i processos conjunts amb altres. Intercooperem, resolguem necessitats compartides, aliem-nos amb els moviments socials i els col·lectius mobilitzats, i organitzem-nos!

Enfortir les nostres comunitats internes

Construim comunitats internes fortes que incorporin, i tinguin en compte, l’entramat de persones i relacions que conformen la nostra cooperativa. I cuidem-nos, generem mecanismes per donar resposta a les necessitats i desitjos individuals i a les necessitats col·lectives del grup i del projecte

I per on comencem?

Utilitzeu la Guia! És un document pensat per orientar la incorporació de la dimensió comunitària a les organitzacions de l’economia social i solidària, en concret, a les cooperatives de treball.

  • Presenta un marc a partir del qual aclarir i compartir conceptes i llenguatge en relació a l’acció comunitària
  • Ofereix orientacions per acompanyar-vos a consensuar el vostre posicionament i la vostra estratègia en relació a la dimensió comunitària de la vostra cooperativa
  • Aporta un model per acompanyar-vos a reflexionar sobre el vostre grau de maduresa comunitària, l’escenari desitjat cap on voleu avançar, i el full de ruta que us ha de permetre transitar cap a una organització cada vegada més comunitària

 

Des de Marges SCCL us podem acompanyar! Si necessiteu suport, podeu comptar amb els nostres serveis. Us podem oferir:

  • Acompanyament per incorporar la dimensió comunitària de manera integral a la vostra organització
  • Acompanyament a l’hora de promoure projectes o processos amb orientació comunitària
  • Formacions a mida en acció comunitària
  • Suport i assessorament a l’hora de (re)pensar el vostre arrelament al territori, el vostre model de governança, o els vostres mecanismes i processos d’intercooperació

Amb el finançament