Píndola
Treball Comunitari als Serveis Socials 

Informació bàsica

Adreçada a: professionals de serveis socials bàsics de Catalunya (càrrecs de coordinació i equips bàsics) 

1 sessió de 3 hores

Dijous 13 d'abril, de 15:00 a 18:00h

Format virtual: Plataforma zoom

Docent : Marta Ballester Frago, de la cooperativa MARGES

Preu: 35€

Certificació : Formació certificada per MARGES

Inscripció: fins al 6 d'abril

Descripció de la formació

Formació enfocada a compartir el marc conceptual del treball comunitari als serveis socials, així com estratègies per aterrar-lo a la pràctica quotidiana dels equips.

Emmarcarem què entenem per treball comunitari, situarem alguns conceptes fronterers i coneixerem marcs i eines que ens poden orientar a l’hora de consolidar la mirada comunitària en el dia a dia de la nostra feina i impulsar processos i accions des de la intervenció comunitària.

La sessió serà en català.