Acompanyament a la definició d’un procés participat per l’elaboració del Reglament de Règim Intern de la Lleialtat Santsenca
Lleialtat
Des de la Lleialtat Santsenca, equipament de gestió comunitària del barri de Sants de Barcelona, se’ns demana suport metodològic per al disseny d’un procés participat per a l’elaboració del seu reglament de règim intern. En una primera fase, des de Marges, acompanyem la Comissió d’Acció Comunitària i l’equip tècnic de l’equipament, a consensuar els objectius del procés, a consensuar un llenguatge compartit al voltant de l’acció i la gestió comunitària, a definir el procés metodològic per a fer-ho possible, i a donar eines a l’equip tècnic i a les entitats per a poder-ho desenvolupar. En una segona fase, acompanyem i donem suport a l’equip tècnic de l’equipament en el contrast i la supervisió metodològica del procés del reglament de règim intern, en el seu rol en l’acompanyament del procés, i en el seu rol general en l’equipament de gestió comunitària.
És un projecte de retorn social de la cooperativa, en tant que integrants de la Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Santsenca.
2021