Acompanyament a Mutuam en el desenvolupament del programa Final de Vida i Soledat

Des del Grup Mutuam se’ns demana suport metodològic en la promoció i el desenvolupament del programa Final de Vida i Soledat, de l’Obra Social de La Caixa. L’objectiu d’aquest programa és consolidar un model d’atenció centrat en la persona amb un enfocament comunitari, que permeti implicar i coresponsabilitzar l’entorn en la cura de les persones grans. Des d’aquí, l’acompanyament de Marges SCCL va en dues direccions: d’una banda, donar suport metodològic a l’equip tècnic en el disseny, la implementació i l’avaluació comunitària d’aquest programa; i, de l’altra, aprofitar l’ocasió per enfortir els coneixements i les habilitats per al treball comunitari en el si dels i les professionals de l’organització.

en curs, des de 2020
Barcelona