Acompanyament al Consell Comarcal de la Segarra en l’impuls del treball comunitari als serveis socials

Des del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva del Consell Comarcal de la Segarra es demana a l’equip de MARGES un acompanyament en treball comunitari a l’Àrea de Serveis Socials. En aquests moments, l’equip de serveis socials percep la necessitat de fer una aturada per poder aprofundir més en l’estratègia comunitària i reflexionar sobre el paper de les persones ateses i els territoris en els processos i projectes que es promouen. 

El suport de MARGES es planteja com un procés d’apoderament a l’equip del PLACI i a l’Àrea de serveis socials, per dotar-los d’un marc de referència i de pràctica en treball comunitari i de noves eines d’intervenció comunitària. 

en curs, des d'octubre 2020
la Segarra