Acompanyament al Consell Comarcal del Baix Llobregat en la incorporació del treball comunitari als equips bàsics de serveis socials

Des de l’Àrea d’Acció Social i Salut del Consell Comarcal del Baix Llobregat es demana a l’equip de MARGES un acompanyament en treball comunitari als Serveis socials bàsics. La finalitat d’aquest encàrrec és oferir una formació i un acompanyament especialitzat en treball comunitari a les professionals dels equips bàsics, amb l’objectiu d’aprofundir en l’estratègia comunitària i revisar i impulsar projectes des de la mirada comunitària.

El desplegament de la proposta es planteja en tres fases diferenciades: en un primer moment, s’ha dut a terme una sessió amb la direcció de l’Àrea i amb les coordinacions dels equips bàsics, per dibuixar el procés d’impuls i reflexionar entorn les necessitats i oportunitats de la promoció del treball comunitari al model d’atenció social dels serveis socials de la comarca.

En un segon moment, es durà a terme una fase de formació en treball comunitari. La formació es concep com un instrument que ha d’ajudar als equips a disposar de més coneixements per reforçar l’actuació dels serveis socials des de la mirada comunitària.

Finalment, es realitzarà un procés d’acompanyament i de supervisió per a la revisió de projectes i l’impuls d’accions i estratègies comunitàries.

 

En curs, des de febrer de 2021
Baix Llobregat