Acompanyament al Grup Sant Pere Claver en la construcció del model d’atenció comunitària
Acció Comunitària i Tercer Sector

Des de la direcció del Grup Pere Claver es demana a MARGES un suport extern en la reflexió i anàlisi sobre la dimensió comunitària al model d’atenció de l’organització (fase I), i un acompanyament en la construcció i impuls del seu Model d’atenció comunitària del Grup (fase II).

Aquest suport s’emmarca en el procés de desplegament del Pla estratègic de la institució 2021-2025, que situa com a eix transversal l’enfortiment de l’atenció comunitària en el model d’atenció centrada en la persona.

Maig 2022 - Desembre 2023
Barcelona