Acompanyament a l’impuls de la Comunitat Alumni de la Fundació Exit

La finalitat de l’acompanyament és donar suport a la Fundació Exit en la fase d’impuls de la Comunitat Alumni, fent èmfasi en dos aspectes: d’una banda, definir la seva identitat i ampliar la base de joves que en formen part; i, de l’altra, acordar conjuntament què volen que sigui la Comunitat Alumni i definir la seva governança interna. Aquest procés el treballem conjuntament amb l’equip de Jocs al Segon. També s’incorpora un procés de reflexió previ amb el Patronat i l’equip professional de l’entitat, pel rol clau que ocupen en l’estratègia de foment de la participació interna de la Fundació.

2020
Barcelona