Acompanyament metodològic en treball comunitari als grups del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme

En el marc del procés d’acompanyament a l’Ajuntament del Prat de Llobregat en el desenvolupament d’un model d’intervenció comunitària per a la ciutat, duem a terme un suport a dos grups de treball del Pla Educatiu d’Entorn del barri de Sant Cosme (PEESC). L’encàrrec s’inscriu en l’acord de la comissió operativa del PEESC per la constitució de dos grups de treball comunitari -el grup d’absentisme i el grup d’escolarització al barri- al quals se’ls encarrega el disseny i desenvolupament d’un projecte que tingui per objectiu incidir en la problemàtica detectada, vetllant per la dimensió comunitària i preventiva de les accions que s’impulsin. Aquests grups sorgeixen arrel de la Jornada tècnica del PEESC celebrada al de setembre de 2018 i que també va ser dinamitzada per MARGES.

2019
El Prat de Llobregat