Acompanyament organitzatiu als serveis socials del Pla de l’Estany
serveis socials

Des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany es demana a MARGES un acompanyament a l’equip de l’Àrea de Benestar Social en el disseny d’un nou model organitzatiu de l’Àrea, des de la mirada comunitària.

L’encàrrec que se’ns demana és promoure una reflexió amb tot l’equip de serveis socials que ajudi a definir el nou model d’organització. La nova organització hauria de poder contribuir a millorar el treball en equip, augmentar la presència dels serveis als territoris, impulsar nous projectes i actuacions amb altres agents comunitaris o millorar el treball transversal entre serveis.

Juny - Setembre 2023
Pla de l'Estany