Conferència “El paper de l’acció comunitària en la millora de la inclusió social”

Des del DIXIT. Centre de Documentació de Serveis Socials es va convidar a MARGES a realitzar una xerrada sobre l’acció comunitària com a estratègia per a la inclusió social. En ella vam emmarcar què entenem per acció comunitària i quina relació té amb la inclusió, vam aportar orientacions per incorporar la dimensió i la intencionalitat comunitària en les nostres quotidianitats professionals i també vam nombrar alguns dels reptes i dificultats que se’ns presenten als i a les professionals de l’acció social.

Saber-ne més

Març 2022
Catalunya