Diagnosi dels Plans de desenvolupament comunitari de Barcelona
plans comunitaris

A la ciutat de Barcelona hi conviuen diversos instruments d’intervenció comunitària. Un dels que tenen més recorregut en alguns barris de la ciutat són els Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari (PPDC). Aquests instruments tenen gairebé 20 anys de trajectòria i, actualment, són presents en 14 barris de la ciutat.

Amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat expressada pels plans comunitaris que integren la xarxa de PPDC de la ciutat de Barcelona, s’encarrega als equips de MARGES i el Risell una diagnosi de la situació d’aquests plans.

L’objectiu d’aquesta diagnosi ha estat generar un procés de reflexió col·lectiva sobre la realitat actual dels plans comunitaris, amb la voluntat de contribuir a confrontar mirades, alinear models i repensar el cap a on anem. En aquest sentit, les sessions de diagnosi han posat el focus en copsar la percepció de la realitat i necessitats dels PPDC de la ciutat (on som, com hi som, què necessitem), recollint les veus dels principals agents implicats als PPDC.
Entre els mesos de setembre a desembre de 2023, s’han dut a terme tres sessions de diagnosi amb entitats gestores i equips tècnics dels PPDC de la ciutat, una sessió de diagnosi amb les tècniques referents de les administracions competents, i una sessió de retorn en la que hi ha participat diferents agents participants al procés.

2023
Barcelona