Dinamització de la Trobada “Sant Cosme, comunitat educadora” – Compartim el PEESC-

En el marc de l’acompanyament a l’Ajuntament del Prat de Llobregat en el desenvolupament d’un model d’intervenció comunitària, dissenyem i dinamitzem la trobada tècnica per al nou impuls del Pla Educatiu d’Entorn del barri de Sant Cosme (PEESC). A la jornada van assistir equips docents dels centres educatius del barri de Sant Cosme, i altres professionals municipals i del territori que treballen en l’àmbit de l’educació i el treball comunitari. Un dels moments de treball va estar dedicat a construir un marc compartit sobre què entenem per treball comunitari en l’àmbit de l’educació a Sant Cosme.

2018
El Prat de Llobregat