Dinamització d’un procés de reflexió amb infants i adolescents sobre arts escèniques

En el marc d’un projecte europeu en el qual participa l’entitat gestora de l’equipament públic LaSala Teatre de Sabadell, dinamitzem un taller amb infants i adolescents de 9 a 14 anys per conèixer de pròpia veu, d’una banda, quins són els motius pels quals, a una determinada edat, es detecta una davallada d’assistència d’aquesta franja d’edat als espectacles d’arts escèniques programats a l’equipament; i, de l’altra, quines propostes, estratègies i elements a tenir en compte seria interessant incorporar de cara a motivar la seva presència. El contingut de la sessió serveix de base per al treball de reflexió per a l’acció que s’organitza des de l’equipament amb l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics que compta amb el treball col·lectiu de professionals del sector, per tal que puguin incorporar la perspectiva infantil en els seus plans d’acció. Projecte realitzat amb una part de retorn social de la cooperativa.

2020
Sabadell