Dinamització de les trobades inicials del Grup de Treball sobre Convivència de Capellades

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Capellades – Torre de Claramunt, l’equip d’Educació engega un procés de contacte i apropament a AFAs, AMPAs i altres grups del municipi, per engrescar-les a trobar-se, identificar les actuacions que s’estan fent des de diferents àmbits educatius en pro de la convivència, i impulsar noves actuacions fruit del treball col·lectiu entre la diversitat d’agents educatius del poble. Des de MARGES orientem l’Ajuntament en les passes a fer per a la creació del grup, dinamitzem la primera sessió de treball i reorientem el procés per adaptar-lo a les condicions del context de pandèmia. Està previst (re)impulsar el Grup de treball durant el primer semestre de 2022 amb la priorització i desenvolupament de diverses accions.

2020-2022