Disseny i dinamització del procés de reflexió-acció “La participació juvenil a debat”

A principis de 2019, l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) es va plantejar engegar un procés de reflexió i construcció col·lectiva entorn la participació de les persones joves, estirant dels resultats d’una recerca sobre els processos participatius amb joves. Van formar part professionals i persones joves vinculades a àmbits diversos (treball comunitari, educació per a la participació, joventut, autogestió de projectes, espais o equipaments públics, acompanyament en medi obert, moviments socials, etc.). Un camí orientat a dissenyar estratègies concretes per promoure la implicació i la incidència de les persones joves en tots els aspectes que afecten la seva trajectòria vital; i una oportunitat per evolucionar en el discurs entorn la participació juvenil. Partint dels consensos generats en aquest procés de reflexió col·lectiva, l’últim trimestre de 2019 s’aprofita per endegar una nova fase, aquest cop, en clau interna de la institució, amb les diferents àrees i equips de la Direcció General de Joventut i l’ACJ. En aquesta ocasió, es realitzen diverses sessions de treball adreçades, d’una banda, a socialitzar el contingut i els consensos generats fruit del procés de reflexió inicial; identificar aquells espais / moments / serveis / accions que ja s’estan realitzant des de la nova perspectiva; i, per últim, cercar estratègies d’acció que permetin incorporar aquests grans consensos dins el discurs, programes i orientacions metodològiques de les polítiques públiques que s’impulsen des de la institució.

2019
Barcelona