Elaboració de la diagnosi sobre inclusió social i acció comunitària a la comarca del Berguedà

Hem col·laborat amb la Diputació de Barcelona per conèixer la realitat de l’exclusió social a la comarca Berguedà, la realitat comunitària i els recursos inclusius, a través d’un treball sistematitzat de recollida i anàlisi d’informació. Aquest projecte l’hem dut a terme en intercooperació amb el Risell.

2019-2020
Berga