Elaboració de la Guia per promoure l’Acció Comunitària a les Entitats d’Acció Social

La creació d’aquesta guia s’emmarca en el procés de reflexió-acció impulsat per la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social per potenciar l’acció comunitària entre les entitats del sector social, que duu per nom Projecte Comunita’t. La publicació inclou el disseny d’una proposta pròpia de marc de referència per a la pràctica comunitària tenint en compte les especificitats i característiques del tercer sector social.

2020
Catalunya