Enfortir la dimensió comunitària a l’Associació Contra el Càncer

Durant el curs 2022-23 estem desplegant un pla de treball que té per objectiu enfortir la dimensió comunitària a tot el conjunt de l’Associació Contra el Càncer.

Concretament, s’està treballant amb la direcció i l’equip tècnic en un procés de reflexió-sistematització-acció que permet aprofundir en els diferents aspectes que cal tenir en compte alhora d’impulsar la dimensió comunitària a l’organització.

Després d’unes sessions formatives, orientades a compartir un marc i un llenguatge entorn l’acció comunitària, actualment s’està avançant en l’anàlisi i el disseny de l’estratègia comunitària de l’entitat.

2022 - 2023
Catalunya