Estudi per la creació d’un servei d’organització comunitària a la ciutat de Barcelona
Paper i boli

Hem col·laborat amb la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona en la realització d’un estudi exploratori per analitzar la idoneïtat d’impulsar un equip d’organització comunitària als barris, que permeti contribuir a l’acompanyament de la població no organitzada i a la consolidació del treball comunitari a la ciutat.

2019
Barcelona