Facilitació formativa del taller “Munta(T) la Festa” en el marc del projecte Juliols de Franja Jove

Des de la Taula de Franja Jove 9b es fa la demanda d’una acció formativa per a la facilitació del taller Munta(T) la Festa, que impulsa aquest espai de treball. La Taula Franja Jove Nou Barris és un projecte d’educació comunitària format per entitats, equipaments, serveis públics i centres educatius dels barris de Trinitat Nova, Verdum, Roquetes, Canyelles i Prosperitat, al districte de Nou Barris. En el marc del projecte “Juliols de Franja Jove”, s’ofereixen a adolescents i joves entre 12 i 18 anys activitats culturals, artístiques i esportives durant el mes de juliol. Al taller és una invitació a les persones participants a dissenyar, planificar, organitzar i dur a terme la festa de cloenda del projecte, a partir de dues premisses: que sigui participativa i que incorpori la perspectiva de gènere. Aquesta acció formativa va contemplar una part de retorn social de la cooperativa i va ser dissenyada i realitzada conjuntament amb Boraquel, un projecte col·lectiu feminista de narració oral.

2019
Barcelona