Formació en treball comunitari als serveis socials de Terrassa
serveis socials comunitaris

L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Terrassa té la voluntat de formar en acció comunitària a tots els i les professionals dels serveis socials bàsics municipals.

La formació s’ha organitzat en 4 edicions formatives als equips tècnics i 1 edició adreçada a l’equip de personal administratiu. A més a més, s’ha duta terme un procés d’acompanyament al lideratge comunitari al Grup Motor del procés format per les coordinadores dels 10 SEBAS de la ciutat i la direcció de l’Àrea. En aquest procés formatiu hi ha participat més de 80 professionals.

Aquest procés s’ha realitzat en tàndem amb l’equip ETAC del PLACI de Terrassa.

Abril - Octubre 2023
Terrassa