Formació en Acció Comunitària a les figures guies de conversa del Tarragonès

Des del Consell Comarcal del Tarragonès s’impulsa una formació en Acció Comunitària adreçada a les persones activistes que fan de guies de conversa del projecte Xerrem Junts de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). El projecte s’emmarca en els Espais Socials de Convivència que s’estan impulsant a diferents municipis per promoure la relació entre persones veïnes del mateix poble. La formació vol aportar reflexions i eines perquè les figures guies dels grups de conversa en català, puguin eixamplar la mirada i la intencionalitat comunitària que posen en el seu dia a dia amb els grups.

Juny 2022
Tarragonès