Formació en acció comunitària en salut a l’equip de pediatria de l’Alt Penedès
Acció comunitària en salut

Des de l’equip d’Atenció Pediàtrica de la comarca de l’Alt Penedès es demana a l’equip de MARGES una formació especialitzada en acció comunitària en salut, dirigida al grup motor de comunitària i a tot l’equip de pediatria (format per pediatres, infermeres, treball social, nutricionistes, REBEC i l’equip administratiu).

L’aposta per formar-se s’emmarca en el procés de desplegament de l’estratègia de salut comunitària de l’atenció primària i comunitària, promoguda pel Departament de Salut en el marc del Pla de salut de Catalunya 2021-2025.

Aquesta formació es planteja com un espai per situar i reflexionar sobre l’orientació comunitària en la pràctica assistencial de l’equip de pediatria, identificar els tres nivells d’acció comunitària que es poden desplegar en l’activitat habitual de l’equip i reforçar el rol del grup motor de comunitària en aquest procés d’impuls.

Juliol - Octubre 2024
Alt Penedès