Formació en Acció Comunitària i facilitació de grups a l’equip tècnic de Torre Jussana

Des de l’àrea de formació de Torre Jussana, centre de serveis a les associacions de Barcelona, es demana una formació sobre acció comunitària i facilitació i conducció de grups. L’acció formativa s’adreça a la dotzena de professionals de l’equip tècnic de Torre Jussana que, en el seu dia a dia, i en els seus múltiples encàrrecs i funcions, acompanyen, assessoren i formen grups i associacions. La formació es veu com una oportunitat per adquirir noves eines, guanyar seguretat, i comptar amb un marc compartit en relació l’acció comunitària que esdevé central i transversal en les diverses accions de l’equip.

Abril 2022
Barcelona