Formació en metodologies participatives per a professorat a l’INS Ausiàs March

Per encàrrec del Centre de Recursos Pedagògics de Les Corts, desenvolupem una acció formativa en metodologies participatives i de dinamització de grups, adreçada a professorat i equip directiu de l’INS Ausiàs March.
La formació permet generar un espai de reflexió entorn el concepte de participació en l’àmbit escolar; mapejar projectes, espais i estratègies participatives; oferir eines practiques per a que mestres i professors/es puguin fomentar la participació a l’institut, tant de l’alumnat com dels altres agents que formen part de la comunitat educativa; i, realitzar una reflexió enfocada a l’acció directa entorn el Pla de Convivència que es vol impulsar a nivell de centre.

2018
Barcelona