Formació en metodologies participatives per a professorat

Desenvolupem una acció formativa en metodologies participatives i de dinamització de grups, adreçada a professorat de centres educatius de primària i secundària.
La formació s’organitza des del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu de la formació és, d’una banda, generar un espai de reflexió entorn el concepte de participació en el marc escolar; i, de l’altra, oferir eines practiques per a que mestres i professors/es puguin fomentar la participació als centres educatius, tant de l’alumnat com dels altres agents que formen part de la comunitat educativa.

2017 i 2018
Catalunya