Formació en Participació al claustre de l’Escola Maristes Anna Ravell

Des de l’equip tècnic de l’ONGD SED (Solidaridad – Educación – Desarrollo), es demana una formació en Participació adreçada a l’equip educatiu de l’Escola Maristes Anna Ravell, ubicada al barri de Poble Sec. A la formació van participar mestres i figures de coordinació i direcció de totes les etapes educatives, des d’Infantil fins a Batxillerat. Una oportunitat de reflexionar plegades sobre l’estratègia participativa de l’escola, copsar com viuen la participació diferents agents de la comunitat educativa i compartir i posar en pràctica tècniques i dinàmiques per a la facilitació de grups i el foment de la participació a l’escola. A banda de la formació, hem tingut l’oportunitat de conèixer de prop el procés participatiu sobre sostenibilitat que ha impulsat l’escola durant el curs 2021-2022 i que tindrà continuïtat en els propers cursos. En el marc d’aquest s’han dut a terme algunes de les dinàmiques treballades prèviament a la formació.

Saber-ne més (procés participatiu sobre sostenibilitat)

Març 2022
Barcelona