Formació en Participació al Seminari de Direccions de l’Alt Penedès

Des de l’equip de coordinadores del Seminari de direccions de l’Alt Penedès s’encarrega un taller formatiu per millorar la participació de les famílies als centres educatius de la comarca. A la formació hi participen una trentena de direccions de centres de la comarca. L’acció formativa és una oportunitat per reflexionar plegades sobre el per a què volem fomentar la participació de les famílies a les nostres escoles, posar-nos en la pell de diferents agents per comprendre com viuen la participació les famílies i, compartir estratègies per animar la seva participació.

Març 2022
Alt Penedès