Formació en treball comunitari a la Federació d’entitats socials ALLEM
Treball comunitari entitats socials

A demanda de la Federació ALLEM – agrupació d’entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat de les comarques de Lleida –, es duu a terme  una formació en Acció Comunitària per les entitats de la Federació. En concret per als i les professionals del projecte Som Rurals – Som de Muntanya i els membres dels Grups de Treball de Transformació (Motor, Habitatge – Desinstitucionalització, Atenció Diürna i EMS).

Molts d’aquests professionals ja estan fent treball comunitari en la seva tasca d’acompanyament i suport; en aquest sentit, la formació ha contribuït a situar, reflexionar i aprofundir en els coneixements i reptes de la pràctica comunitària. A més, també ha estat una formació orientada a aquells professionals i entitats que volen avançar en la dimensió de la transformació dels serveis des d’una lògica d’orientació a la comunitat.

L’equip de MARGES i el Risell han treballat en la conceptualització i aterratge del terme de l’Acció Comunitària Inclusiva (ACI) en el marc del desenvolupament de la política pública dels PLACI. En aquest marc es va desenvolupar el model d’intervenció de l’ACI i que ha estat la guia pel plantejament d’aquesta formació.

 

Abril - Octubre 2024
Comarques de Lleida