Formació en treball comunitari a l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera

Des de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera es demana a l’equip de MARGES una formació en treball comunitari als diferents equips de professionals que conformen l’àrea. La formació esdevé una oportunitat per consensuar llenguatges, aprofundir en l’estratègia comunitària i dotar-se de noves eines i metodologies d’intervenció social.

Aquesta formació s’emmarca en el procés d’aterratge del nou PLACI (Pla Local d’Acció Comunitària per la Inclusió Social) que el Consell Comarcal de la Noguera està impulsant des dels seus inicis. A més, la formació en treball comunitari s’alinea amb el nou Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-2024, que situa l’acció comunitària com un eix estratègic del model d’intervenció dels serveis socials.

Febrer - Març 2021
Balaguer