Formació en Treball Comunitari als Serveis Socials de Palafrugell
Treball Comunitari i Serveis Socials

MARGES hem dut a terme una formació especialitzada en treball comunitari a l’equip de serveis socials i a l’equip del PLACI de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell.

La proposta formativa de MARGES es planteja com un procés d’enfortiment de l’equip tècnic orientat a aprofundir en un llenguatge i marc compartit entorn el treball comunitari i dotar-se de noves estratègies i metodologies de treball que permetin reforçar la visió comunitària. La formació parteix de l’experiència i saber fer del servei en l’acompanyament a persones i grups en situació de vulnerabilitat, tot reforçant aquesta tasca des de la dimensió del treball comunitari.

Aquesta formació s’emmarca en un context significatiu pel treball comunitari a Catalunya, amb el desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 que situa la intervenció comunitària com un eix estratègic del model d’atenció dels serveis socials.

Juny 2022
Palafrugell