Formació especialitzada en planificació estratègica: la definició d’una estratègica d’ACI
Planificació estratègica i acció comunitària

Els equips de MARGES i el Risell hem dut a terme una formació especialitzada en planificació estratègica orientada a conèixer i aprofundir en la definició i disseny d’una estratègia sectorial d’acció comunitària inclusiva. Aquesta estratègia ha de permetre articular els diversos agents territorials que tenen un encàrrec vinculat amb l’ACI o bé que poden contribuir a assolir els objectius d’aquesta eventual estratègia.

La formació ha tingut una durada de tres sessions i ha permès a les persones participants reflexionar i respondre preguntes com: Quina intenció tinc al territori? Quina és la meva contribució a la inclusió i a l’enfortiment comunitari? Què significa tenir una estratègia ACI al territori? Com dissenyo la meva estratègia i què puc fer per implementar-la? En la darrera sessió s’ha facilitat una eina de revisió per poder analitzar les estratègies ACI que cada participant haurà dissenyat durant el curs.

La formació ha estat encarregada pel Departament de Drets Socials i hi ha participat més d’una vintena de professionals vinculats a PLACI, PDC i equipaments cívics de tot Catalunya.

Maig 2024
Catalunya