Avaluació d’impacte comunitari al Pla comunitari del Poble-sec
Avaluació comunitari

Des del Pla comunitari del barri del Poble-sec de Barcelona es fa la demanda al Risell i MARGES per fer un procés d’acompanyament per a l’elaboració del sistema d’avaluació comunitària de l’Escola Popular de Salut per a persones grans del barri del Poble-sec. L’Escola de Salut va dirigida a persones majors de 60 anys que viuen al barri de Poble-sec.

Fins al moment, els impactes del projecte s’avaluaven des del punt de vista dels beneficis en la dimensió individual de les persones grans que participen del projecte de l’Escola de salut. En la demanda al Risell i MARGES, hi ha la voluntat de dissenyar un pla d’avaluació que permeti recollir també els impactes del projecte a una dimensió grupal (de les persones que participen en grup a les sessions) i comunitària.

El resultat final d’aquest acompanyament ha estat l’elaboració de la Teoria del Canvi del projecte de l’Escola popular de salut (que s’ha elaborat conjuntament amb les persones que integren la Taula de Salut Comunitària) i la concreció d’un pla d’avaluació on hi surt reflectit el procés a seguir per determinar els impactes comunitaris del projecte.

Maig - Juliol 2024
Barcelona