Formació i supervisió en treball comunitari a l’Àrea de Serveis Socials d’Amposta
Treball Comunitari Serveis Socials

Entre els mesos de novembre de 2022 i març de 2023 s’ha dut a terme un procés d’acompanyament a Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta amb l’objectiu de reforçar la dimensió comunitària al model d’atenció de l’àrea.

Aquest acompanyament s’ha desplegat en dues fases. En un primer moment, hem dut a terme una formació en treball comunitari a l’equip tècnic que ha permès aportar claredat sobre què vol dir treballar comunitàriament i conèixer estratègies per reforçar els abordatges col·lectius, grupals i comunitaris.

En un segon moment, s’han realitzat sessions de supervisió amb els i les professionals orientades a l’anàlisi d’abordatges, projectes i serveis amb l’objectiu d’enfortir-los en clau comunitària.

Desembre 2022
Amposta