Impuls comunitari a l’Alt Penedès
acció comunitària, serveis socials

Al llarg del 2024, estem realitzant una formació i acompanyament al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per impulsar l’orientació comunitària al treball del Servei de Benestar Social i contribuir al desplegament del Pla Local d’Acció Comunitària a la comarca.

Aquest acompanyament s’ha concretat amb un pla de formació en acció comunitària a tot l’equip tècnic dels serveis socials bàsics i especialitzats (equips bàsics de serveis socials, EAIA, treballadores familiars) i al personal administratiu. En paral·lel, hem generat un espai de reflexió amb la direcció i coordinacions del Servei per acompanyar la dimensió més estratègia d’aquest procés i poder situar el treball comunitari en el model d’acció social del Consell Comarcal.

2024
Alt Penedès