Impuls de la dimensió comunitària a Amics de la Gent Gran

Durant el 2022, estem acompanyant la Fundació Amics de la Gent Gran en el repte d’enfortir la dimensió comunitària a l’estratègia d’intervenció de l’organització i de les accions i els programes que s’estan impulsant.

El suport extern que fa MARGES es planteja com un procés de reflexió interna per a tota l’organització que ha de contribuir a consensuar un marc compartit en treball comunitari, reflexionar entorn la intencionalitat comunitària en les estratègies i pràctiques desenvolupades pels diferents equips, i ajudar a passar a l’acció tot definint l’estratègia comunitària de l’organització.

L’acompanyament es desplega a les diferents delegacions territorials de l’entitat, repartides entre Catalunya, Saragossa, Madrid i València.

Febrer a setembre de 2022
Catalunya i Espanya