Jornada sobre treball comunitari al Consell Comarcal d’Osona
Des del Consell Comarcal d’Osona es fa la demanda a l’equip de MARGES de desenvolupar una jornada formativa en treball comunitari, adreçada a l’equip de professionals del Servei de Benestar. La Jornada s’organitza en dos moments: en un primer moment, una conferència-diàleg inaugural, entorn els reptes del treball comunitari des dels serveis d’acció social, a càrrec de la sòcia de MARGES Marta Ballester. I, en un segon moment, es dinamitzen dos tallers pràctics: un taller sobre disseny de projectes d’intervenció comunitària, i un altre taller per aprofundir en el rol professional i de l’equip en la intervenció comunitària.
2018
Vic