Marc de referència en treball comunitari als serveis socials bàsics
Recerca Treball Comunitari als serveis socials

Per encàrrec de la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, hem elaborat un Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics catalans, en col·laboració amb la consultora Clàudia Manyà.

Aquest treball vol contribuir a aterrar el mandat comunitari que recull el nou Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-24, i donar unes coordenades conceptuals i tècniques que orientin el model de la intervenció comunitària dels serveis socials bàsics.

El document s’orienta a donar resposta al què poden fer els serveis socials en treball comunitari, és a dir, vol contribuir a delimitar el seu camp de responsabilitat en l’estratègia i els encàrrecs comunitaris. En aquest sentit, es presenta una proposta  d’objectius, tasques i accions que poden fer els i les professionals dels serveis socials per reforçar la mirada comunitària en la tasca quotidiana i incorporar la intervenció comunitària al model d’atenció.

Podeu consultar la publicació accedint a aquest enllaç.

 

Catalunya, 2021