Pla Educatiu d’Entorn de Badia del Vallès

Donem suport a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Badia del Vallès en la dinamització de les sessions del Grup Motor del Pla. Acompanyem aquest grup en la tasca d’aportar una mirada estratègica al procés, reforçar la comunicació interna i externa, generar i validar les propostes de treball de les comissions, i fer-ne el seguiment i l’avaluació. Durant el curs 2018-2019 vam acompanyar un procés de reflexió per a l’acció sobre “L’èxit educatiu a Badia” en el qual van ser-hi presents grups d’adolescents i joves, famílies i professionals. Fruit d’aquest procés, l’any 2019 es crea un nou grup comunitari de treball sota el paraigües del PEE entorn la Coeducació. Durant el curs 2020-2021, molt marcat per la pandèmia, com a línia estratègica, es va impulsar un procés de reflexió per a l’acció entorn la Desafecció, al qual se li dóna continuïtat aquest curs 2021-2022. Alhora, es vol aprofitar el nou curs per reactivar els Espais de treball que havien quedat aturats i crear-ne de nous per, d’una banda, contribuir a donar resposta a les necessitats detectades i, de l’altra, facilitar espais de participació efectiva de veïns, veïnes i entitats en el dia a dia del PEE, reforçant la seva dimensió comunitària.

en curs, des de 2017