Relatoria i elaboració de les conclusions de la I Jornada d’Acció Social: El voluntariat com a eina de treball comunitari?

Des d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) Girona es fa la demanda de relatoria i elaboració de les conclusions de les I Jornades d’Acció Social: El voluntariat com a eina de treball comunitari? que organitzen conjuntament amb la Universitat de Girona i que compta amb el suport de la Diputació de Girona. Assumim l’encàrrec com a oportunitat per alimentar el procés d’acompanyament que s’està realitzant en el marc del projecte “Comunita’t, Acció Comunitària: tercer sector i ciutat”, que s’està desenvolupant en el marc del Grup de Treball d’Acció Comunitària de la federació i facilitant la nostra cooperativa. Les jornades es presenten com un espai per reflexionar des del món acadèmic i des de l’experiència pràctica sobre la figura del voluntariat en els processos i accions comunitàries.

Saber-ne més

2018
Girona