Seminari sobre acció comunitària als serveis socials pel Govern de Cantàbria

La Direcció General de Polítiques Socials del Govern de Cantàbria organitza, anualment, una Aula de formació permanent en serveis socials amb l’objectiu de promoure una formació contínua dels agents que intervenen al sistema públic de serveis socials i actualitzar les seves competències i habilitats.

En l’edició de 2022, MARGES hem dut a terme una de les sessions formatives de l’Aula, concretament, la sessió titulada Serveis Socials i Acció comunitària, de 4 hores de durada. La sessió es va dur a terme de manera presencial, a la ciutat de Santander. Podeu consultar els materials i visualitzar la sessió íntegrament, en aquest enllaç.

Gener de 2022
Santander, Cantàbria