Supervisió comunitària a figures de direcció de la xarxa de centres cívics i SBAS de Girona

Durant l’any 2023, hem estat desenvolupant sessions de supervisió al grup format per les direccions de la xarxa de centres cívics de la ciutat i les direccions dels serveis socials (SBAS) de l’Ajuntament de Girona.

L’objectiu d’aquestes sessions ha estat generar un espai per conèixer-se i enfortir la identitat compartida, alinear mirada pel que fa la intervenció comunitària (llenguatge i marc compartit), compartir experiències i bones pràctiques, adquirir noves eines i estratègies per a la pràctica comunitària i, especialment, enfortir el seu rol de lideratge comunitari amb els seus respectius equips.

Les sessions han agafat com a fil conductor els documents de referència comunitària de La Brúixola comunitària i el Marc de referència del treball comunitari als serveis socials.

Gener a desembre 2023
Girona