Supervisió en treball comunitari a equips de serveis socials de Terrassa i Mataró

Durant el curs 2020-2021 l’equip de MARGES durà a terme un procés de supervisió continuada en treball comunitari a l’equip de Promoció Social dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró, i a un equip format per diferents professionals dels EBAS de la ciutat de Terrassa.

Ambdós processos de supervisió tenen per finalitat oferir un espai de reflexió i acompanyament que permeti als equips consensuar un marc conceptual i metodològic en treball comunitari, revisar programes o accions en clau comunitària i identificar noves estratègies d’intervenció que ajudin a promoure la participació comunitària de la població atesa.

Aquesta supervisió forma part del Catàleg de Serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la demarcació de Barcelona.

en curs, des d'octubre 2020
Mataró i Terrassa