Supervisió en treball comunitari a l’equip d’Acció Social del Prat

Estem acompanyant el Servei d’Acció Social del Prat de Llobregat amb l’objectiu de potenciar la intervenció comunitària en el model d’atenció social del servei. Realitzem sessions de supervisió en treball comunitari a l’equip d’especialistes comunitàries dels serveis socials i a les coordinadores d’EBAS, per tal de definir l’encàrrec en treball comunitari, aportar-los seguretat en el desenvolupament del seu nou rol, i definir projectes i actuacions amb mirada comunitària que es puguin implementar des dels equips bàsics de serveis socials.

en curs, des de 2017
El Prat del Llobregat