Supervisió en treball comunitari als serveis socials del Consell Comarcal de la Segarra

Després de dur a terme un pla de formació en Treball Comunitari a l’equip de serveis socials bàsics i especialitzats de la comarca, durant el curs 2020-21 hem dut a terme un seguit de sessions de supervisió en Treball Comunitari.

L’objectiu d’aquesta supervisió ha estat consolidar els continguts i estratègies introduïdes a la formació, revisar o dissenyar nous projectes des de la perspectiva comunitària i dibuixar el model de treball comunitari del servei. Aquest model permet als equips consensuar com entenem el treball comunitari dins l’equip; definir la contribució dels serveis socials a l’estratègia comunitària tenint en compte que es tracta d’una comarca rural; i consensuar els encàrrecs comunitaris a les professionals (definir les tasques i el rol des de l’especificitat comunitària dels serveis socials).

Curs 2020-2021
La Segarra