Suport a la facilitació del Comitè Tècnic en el marc del Pla Comunitari de Roquetes

El Comitè Tècnic és un espai de trobada, reflexió i treball, obert a tots els agents que formen part de la vida comunitària del barri de Roquetes (veïns i veïnes, grups, entitats, equipaments, serveis…). Des de l’equip de MARGES es planteja la proposta d’encàrrec com una eina per fer retorn social de la cooperativa al barri i al territori de Nou Barris. D’una banda, el cost d’una de les facilitadores l’assumeix la cooperativa en corresponsabilitat amb la tasca que realitza el barri i com a forma de retorn social de l’activitat de MARGES al territori on està ubicada. De l’altra, les altres dues facilitadores que aporta MARGES -el cost de les quals es cobreix des de la Plataforma d’Entitats de Roquetes- són del territori de Nou Barris i l’import que la cooperativa va percep, va íntegre cap a elles.

2020
Barcelona